Агриани

Агриани

Агрианите са били войнствено тракийско племе, населяващо горното течение на река Струма и територията на Пернишкото плато.



В историческите извори са споменавани от Тукидид по повод похода на одриския цар Ситалк срещу македоните през 429 г. пр.н.е.



Те са свързани също и с походите на Александър Македонски, в които са взели дейно участие, в битката при Пелион, в обсадата на Тива, в битките с персите и в преследването на войските на Дарий I.



Царят на агрианите, Лангар, съюзник на македоните, е оказал на три пъти голяма помощ на Александър Македонски: предупреждава го за опасен съюз срещу него на няколко племена, населяващи днешна Албания, и по-точно между илириеца Клит и царя на илирийското племе тавланти; обещава му да задържи другите северни племена, така че да не му пречат по време на похода му в Илирия, и му предоставя корпус от 1000 избрани воини агриани.





{START_COUNTER}