Апликации от Мрамор могила

Апликациите от Мрамор могила, Панагюрище, Пловдив област е открито случайно през 1903 година. Намерени са сребърни апликации, чийто произход и предназначение са дискусионни. Гарнитурите са делят на две части : едните за щит, а другите за конска амуниция. Гарнитурите са датирани от VІІ до ІV век преди Христа

Гарнитурата за щит от Мрамор могила е датирана към VІІ век преди Христа. Тя е изработена от сребро.

В центъра на гарнитурата е стояла голяма продълговата апликация с височина 32 см, украсена с човешки и животински фигури, които са изобразени наивно.

Апликациите от Гарнитура за конска амуниция са изработени от сребро и са датирани към V век преди Христа. Те са десет: две кръгли големи с диаметър 5,5 сантиметра и осем четвъртите плочки. Видът на четвъртитите плочки не позволява със сигурност да се определи какво точно представляват - апликации за конска амуниция или фалери за щит или броня.

{START_COUNTER}