Асти

    Астите, понякога наричани астии, са тракийско племе населявало черноморското крайбрежие на изток от Странджа (между Странджа и Хемус). От там произлиза и античното име на планината - Астеа.Според късноелинистичните писатели столица на Астейското царство е Бизия, според други - Кипсела. Сведения за астите датират от около IV в.пр.н.е.Траколозите свързват думата нестинари именно с името на племето асти.

{START_COUNTER}