Даки

  Дакия при управлението на Буребиста       Даките са били тракийски народ с келтски влияния и са обитавали в продължение на няколко столетия области в днешна Румъния.Римският император Траян превзема региона и той става римска провинция (Дакия). Провинцията е заемала обаче около една четвърт от територията на днешна Румъния, като е включвала долината на Панония – части от днешни Сърбия и Унгария, както и малки части от днешни Словакия, Молдова и България.Някои историци извеждат историята на Румъния от т.н. дако-румънци. Невъзможно е обаче да се установи непрекъснато обитаване на територията на днешна Румъния от даките. Към 7 век територията е населена от славяни, които частично са предци както на днешните българи, така и на румънците.

{START_COUNTER}