Котис I

Последният велик одриски цар бил Котис I.

Той е тракийски владетел от 381 пр.н.е. до 359 пр.н.е.. По сведения на Демостен, при възцаряването си Котис получава златен венец и атинско гражданство. С него се свързва разцветът на Одриското царство. По време на неговото царуване Одриското царство постигна своеобразен връх в политическия си живот. Според античните автори той заел престола след преврат. Царят влиза в историята като съюзник на Атина, дори получава почетно гражданство в знак на приятелство. В началото на управлението си провеждал проатинска политика. Възможно е и именно с помощта на Атина, Котис да се добира до царската власт в одриската държава.

След като стабилизирал властта си и предприел мерки за сближаване с владетелите на трибалите, мизите и гетите, той започва да води една активна външна политика, в която използва гръцка наемна войска и командири. Далновиден и въоръжен с търпение Котис не прибързва с военните действия.

През 376-375 г. пр.н.е. използвал нападението на трибалите над гр. Абдера и го поставил под свой контрол; нарушавайки съюза си с Атина и нахлува в Тракийски Херсонес, с което цели да превърне държавата си в морска сила и пръв балкански фактор. В началото има всички шансове за успех в това си начинание.

През 362 г. пр.н.е. покорява полуострова с изключение на градовете Елайос, Сестос и Критоте. Потушава въстанието през 361 г. пр.н.е. на Милтокит в Хиерон орос (дн. Текир даг), подпомаган от атиняните.

През 360 г. пр.н.е. тракийската заплаха надвиснала над последните атински устои е Тракийски Херсонес. Това обстоятелство и контактите, които Котис I установява с македонския цар Филип II, довежда и до убийството му, организирано с намесата на Атина. Преди да довърши Херсоненската офанзива, Котис е убит от двама братя от Енос, под внушението на атиняните.

Политиката на Котис I разстроила дълбоко Втория Атински морски съюз с действията в Тракийски Херсонес и била главният фактор, който подготвил и улеснил победата на Филип II над Атина.

След смъртта на Котис Одриското царство се разделя на три части.

Настъпва период на децентрализация, на обособяване на нови или на странични държавни организации. Последвали години на упадък. След смъртта на Котис Одриското царство всъщност се разпада и никога повече не представлява онази сила, която е била повече от век и половина..{START_COUNTER}