Култура

Малко откъси:

"Като народ на Небесната твърд (Тракия), траките са души с висока еволюция владеещи пределите на близкото небе - на Слънчевата система. Те са изразители на Слънчевата религия и представляват най-високоразвитите същества в системата. Еволюцията им е завършила преди милиони години.

Трак означава Първообраз. Първообраз на Слънчева душа. Материален първообраз на духовната същност Слънцето."

"Траките интерпретират Слънчевата Йерархия, чрез Творческото начало вътре в Слънчевата система - на планетите. Те събуждат и обучават Емоционалното и Умственото тяло за системна творческа дейност. Духовният живот на траките е бил напълно освободен и е служел единствено на божествената природа на творчеството. Този факт обяснява недостижимите творчески върхове на тракийското изкуство. Бразилският поет Жорж Лима пише, че “Първата среща на човешкия род с поезията, това е орфическият момент от историята – раждането на човешкото въображение – онова вдъхновение, което трепти между тялото и пространството”.

"Отклоняваме се, за да обясним на читателя, че Балканският полуостров се нарича на езика на посветените “Жлеза на Времето” и представлява един от Седемте сакрални енергийни центрове на планетата. Името подсказва, че е свързан с Циклите на планетарните промени. Тук започва и свършва всичко съществено за света, въпреки че може да се развива на други места. И в това се състои най-важната роля на двата народа – траки и българи. "

"Преди всичко се налага да изясним главната тема на религиозното учение на траките - Вярата в безсмъртието на душата. Вярата в прераждането и задгробния живот на Небето – в Тракия.

От тази вяра произхождат редица все още неразбрани ритуали и идеи от космогонията и философията на този народ. Въпреки своето племенно разнообразие, те са имали единна във философията си религиозна система, профилирана и частично променена в рамките на родовата характеристика. Един от върховете в това направление е културата на племената, населяващи Долината на розите, но в по-голям мащаб от известния ни днес. Интересното е, че става въпрос за елитния аристократичен род на владетелите. Висотата на техните знания са основата на много култури, включително гръцката. Другото мощно аристократично крило е на жреците, които са в Странджа-Сакар и Родопи. Родопите са главният и най-древен център на тракийската жреческа култура, начело с легендарния титан Орфей."

"И накрая ще се спрем на един неетичен спрямо траките проблем – опитът на наши учени, за разлика от чуждите, упорито стремящи се да внушат на хората идеята, че всички по-значителни постижения на траките са плод на влияние или преки заемки от гърците. Още преди да е взето компетентно отношение от специалистите, тези търсачи на лични цели бързат да обявят, че това е гръцко, онова са го правили гръцки майстори и т.н. Литературни и напълно некомпетентни изводи. Такъв беше случаят и с великолепната находка в могила “Голяма косматка”. Бронзовата глава на владетел (все още недоказано) беше обявена “компетентно”, че е дело на гръцки майстор. Твърдението произлиза от дълбокото непознаване (от този траколог) на майсторството на тракийските леяри. Ще зададем следния въпрос, изразяващ напълно парадоксалността на подобно твърдение: Може ли народ, който е отлял Панагюрското златно съкровище, да не може да отлее бронзовата глава, намерена в “Голяма косматка”?"{START_COUNTER}