Мелта

Ловеч е едно от най-старите населени места в България. Следите от човешка дейност, открити по ловешките земи датират от най-дълбока древност, за което решаваща роля играе благоприятното разположение на града между планината и равнината, както и наличието на речно корито. Открити в ловешките пещери останки свидетелстват за активно човешко присъствие от старокаменната, новокаменната, бронзовата и желязната ера. За първите жители на територията на град Ловеч се считат траките, чиито следи датират от IV — III в. пр.н.е. Първото селище по тези земи е град Мелта, който е бил столица на древното тракийско племе мелди. Мелта се разпростирал в местността на днешния квартал Вароша.{START_COUNTER}