Панагюрско съкровище

ПАНАГЮРСКО СЪКРОВИЩЕ

Съкровището се състои от девет златни съда с общо тегло 6,100 кг, открити през 1949 г. в околностите на град Панагюрище.

Златният сервиз за пиене включва фиала (блюдо) и осем ритона (чаши) с различни зооморфни и антропоморфни форми. Съкровището е принадлежало на все още неизвестен тракийски владетел на племето одриси, управлявал в края на IV и началото на III в.пр.Хр.

  (Обр.1) Фиала (блюдо), украсена с релефни изображения на негърски глави и жълъди, разположени под формата на концентрични кръгове.  
       
  (Обр.2) Златен ритон, изработен като глава на овен. Дръжката на съда завършва с фигурата на лъв. Върху шийката релефно са изобразени фигурите на Дионис и вакханката Ериопе, представени седнали. Встрани от тях са представени танцуващи вакханки.  
       
  (Обр.3) Златен ритон, изработен като глава на елен. Върху шийката са изобразени фигурите на Атина, Парис, Хера и Афродита.  
       
  (Обр.4) Златен ритон, изработен като глава на елен. Дръжката на съда завършва с фигурата на лъв. Върху шийката са изобразени две митологични сцени: Херакъл в борба с Керенитската сърна и Тезей в борба с Маратонския бик.  
       
  (Обр.5) Амфора-ритон с дръжки, завършващи под формата на кентаври. Върху стените са представени три композиционни сцени. Централната сцена представя петима воини по време на битка. Втората сцена представя двама воини в спокойна поза да гадаят на черен дроб. Върху долната половина на амфората са изобразени фигурите на Силен и малкия Херакъл в люлка, който убива две змии.  
       
  (Обр.6) Златен ритон, чиято долна част е оформена като протоме на козел. Върху шийката са изобразени релефно фигурите на Хера, Артемида, Аполон и Нике.  
       
  (Обр.7) Златен ритон, изработен като глава на амазонка. Косите са прибрани и покрити с воал. Върху шията е изобразена огърлица. Дръжката на ритона завършва с фигурата на крилат сфинкс.  
       
  (Обр.8) Златен ритон, изработен като глава на амазонка със шлем. Върху двете страни на шлема са изобразени релефно фигурите на крилати сфинксове.  
       
 

(Обр.9) Златен ритон, изработен като глава на амазонка. Косите са прибрани и покрити с воал. Върху шията е изобразена огърлица. Дръжката на ритона завършва с фигурата на крилат сфинкс.

{START_COUNTER}