Радювенско съкровище

 Радювенското съкровище

Радювенското сребърно съкровище е тракийски античен сребърен сервиз за пиене, състоящ се от 10 сребърни фиали, 2 сребърни арибаловидни съда, а също така и от 2 апликации за конска амуниция. Съкровището е от ІV-ІІІ в.пр.н.е.

Открито е в землището на с. Радювене в местността "Шаковец". (от 1912г е в Народния археологически музей в София със съдействието на директора Богдан Филов).

{START_COUNTER}