Ритон от Розовец

 0036    Ритонът от Розовец, област Пловдив е открит в Южната могила на село Розовец, с височина 16,3 сантиметра, тегло 449,50 грама и е датиран в началото на ІV век преди Христа. Ритонът има нисък рог и реалистично моделирана глава на сърна. Той е повреден на челото и липсва част от задната му страна. Голяма бръшлянова гирлянда опасва цялата му шия. Ушите на животното са изработени отделно, като са припоени допълнително към съда. Очите са представени в цялата им дължина и са инкрустирани със стъкло. Рогът на ритона е покрит с релефна сцена. Тя представлява два сатира унесени в ритъма на органичен танц, а трети в ход наляво носи киликсовиден кратер. Лицата на сатирите имат сплеснати носове и заострени уши.{START_COUNTER}