Севт I

На престола се възкачил Севт, известен като Севт I.

Това може да се обясни с евентуален дворцов преврат срещу законния приемник или срещу самия Ситалк. Новият цар продължил активните икономически и политически операции на своя предшественик. Известно е, че Севт е успял да поднови съюза с атиняните.

През периода 424 - 421 г. пр. Хр. станало забележително увеличаване на данъците от всички варварски народи (преките поданици но одрисите) и от гръцките градове, над които властвали одрисите. Те достигали до 400 таланта в пари и се плащали в злато и сребро. Мощта на траките нараства с пълна сила. Царят успява да открие правилната формула за управляването на една силна и могъща държава. Севт за първи път прави и една промяна във външнополитическата ориентация на Одриското царство – започва да осъщесвява натиск на юг, дори срещу доскорошните съюзници от Атина.

Знае се, че той е събирал войска от наемници гети и започнал военна кампания срещу атиняните на югоизток, в района на Тракийския Херсонес. Севт разгромил противниците си и завладял един град, който най-вероятно бил Кардия. Събитието датира към 411 г. пр. Хр., но от този момент нататък сведенията за тракийския цар се губят в писмената литература.
С управлението на първите си владетели Одриското царство застанало на прага на най-големия си разцвет, превърнало се в първостепенна военно-политическа сила и заявило недвусмислени претенции по отношение на съседите си. За пръв път държавната организация излязла смело на сцената на заплетените международни отношения на Балканския полуостров.{START_COUNTER}