Съкровище от Луковит

   0025     Съкровището от Луковит, област Ловеч е случайна находка от 1953 година, след което има още две постъпления през 1955 година и 1986 година. В пълния си обем се състои от 15 сребърни съдове, 23 апликации и принадлежности за конска амуниция и над 200 сребърни халкички, полусферични копчета, тръбички, малки апликации с изображения на човешки и животински главички.

Фиала от съкровище град Луковит, с височина 7 сантиметра, втора четвърт на ІV век преди Христа. Тя е полусферично тяло, с голяма гладка шия и силно издаден навън ръб при устието. Тялото под шията е покрито с женски глави във фас, разделени от палмети. Главите са осем, чертите на лицето са пластично предадени, а изгледът им суров. Под тях под дъгата към дъното, има втори фриз от осем женски глади. Те символизират Великата тракийска богиня горе и Богинята -дева долу.

Числото осем, според някой анализи би могло да се свърже с религията на траките за осем годишния път на обезсмъртяване.

Знакът "Х" е формиран от два триъгълника, които се срещат с върховете си. Не е изключено знакът да има ритуално магическа символика.

Апликации за конска амуниции град Луковит, максимален диаметър 8,3 сантиметра, датирано към трета четвърт на ІV век преди Христа. Двете апликации за вертикални ремъци от съкровището представляват конници в галоп. Единият се движи надясно, а другият наляво. Конниците са къдрокоси и голобради, а зад гърба им се веят хламидиите. Украсените оглавници и нагръдни ремъци на конете са предадени с подробности. Конникът в ход на дясно държи в дясната си ръка копие насочено, надолу, където под предните копита на коня е попаднал лъв. Той е извърнал ревяща муцуна нагоре към конника и се разпознава по характерната опашка.

Конникът в ход наляво държи поводите в лявата си ръка. В копитата на коня също се вижда лъв.

{START_COUNTER}