Съкровище от с. Букьовци

     0032 Съкровището от Букьовци, община Оряхово се съхранява в Националния археологически музей. Съкровището се състои от две сребърни фиали, сребърна каничка, сребърен накит с позлата, начелник с форма на сокол, сребърно гобеле с позлата, апликации от два съединени лотосови цвята. То е датирано към края на V век преди Христа, 339 година

Силно впечатление прави изящното гобеле. Под устието му е поместен фриз от гравирани и позлатени лотосови цветове, редуващи се с палмети. Тялото на чашата е покрита с хоризонтални канелюри, а при дъното златен пояс без орнаменти.

Начелникът е един от най-ранните стилизирани образи на сокол.{START_COUNTER}