Траки

Древните жители на нашите земи - Траките са оставили дълбоки следи със създадената от тях култура. С наименованието "траки", съвременната историография обобщено назовава племената, населяващи част от Югоизточна Европа от епохата на неолита до средните векове. Те са най - старото население на Балканския полуостров. Броят им достига около 90 племенни групи. Най - известните племена са на одриси, мизи, гети, трибали, витини...Занимавали са се със земеделие и занаятчийство, развивали оживена търговия. До края на VI век пр. Хр. тя е с разменно натурален характер. Траките създават богата и оригинална материална култура. Близките контакти, които те поддържат с Егейско - Анатолийския свят, личат в паметниците на мегалитната култура, торевтиката (производство на изделия от метал), гробниците. 

Според Омировата Илиада, тракийски племена участват във войната за Троя (около 1250 пр. Хр.) под водачеството на цар Резос, който е убит от Одисей и Диомед. Първите, които основават своя държава, били одрисите (70-те г. на VI в. пр. Хр.). От IV до II в. пр. Хр. траките са под владичеството на македонската държава, след това - в Римската империя, а след нейното разделяне в 395 г остават във Византия. Чуждестранното иго и варварските нашествия се отразили неблагоприятно върху тракийското население. Голяма част от него е изтребено и асимилирано. След образуването на българската държава през 681 г. тракийските земи влезли в нейните предели. Те са третият етнос, който участва във формирането на българската народност.
{START_COUNTER}