Трауси

     Траусите са тракийско племе, което населявало югозападния регион на Родопите.Херодот пише за Траусите:

„ Траусите напомнят на останалите племена по всичко, освен по обичаите свързани с раждането и смъртта, които сега ще разкажа. Когато се роди дете, целият му род се събира в кръг около него и го оплаква за всички несгоди, през които ще премине на този свят, споменавайки всички злини, които съпътстват човечеството; когато, от друга страна, някой умре, те го погребват със смях и глъч, и казват, че той се е освободил от многобройни страдания и сега се наслаждава на пълно щастие.“ (Истории, 5.4) “Името Трауси може да е производно на Траус - наименование на река. Модерен анализ на думата наименованието показва, че то може и да произлиза от пра-индо-европейската дума дрю, означваща „разбивам“ и от там „Разбивачите“.

{START_COUNTER}