Урдовиза

Урдовиза всъщност е тракийското име на полуострова на село Китен. Той затваря от север сравнително широк, удобен за корабите и защитен от опасните ветрове залив.В него се влива река Караагач.Най-старите археологически данни за живот при Урдовиза се отнасят към ранната бронзова епоха / ІІІ хил.пр.хр./ и произхождат от разкопаното през 80-те години потънало селище в северната част на същия залив.През 70-те и 80-те годинив южната част на залива са открити множество керамични фрагменти както от Бронзовата/ІІІ-ІІ хил.пр.хр./, така и от Ранно желязната епоха/12-6 в. Пр. Хр./.През 1978,1979 и 1980 г. редовните експедиции на центъра по Морска История и Археология-Созопол, откриват навсякъде в акваторията на залива, каменни котви на кораби от ІІІ-ІІ хил.пр.хр., каменни и оловни щокове на котви от кораби от І хил.пр.хр., късно антична и средновековна фрагментирана керамика.Открити са и останките на няколко потънали дървени кораба.

На шийката на високия полуостров Урдовиза, се вижда добре запазена крепостна стена и очертанията на две кули при входа й.Понастоящем, стената прилича на голям земен вал.Разкопки тук не са правени, но очевидно крепостта е средновековна- най-вероятно от 11-12 в.

Под различни съзвучни названия, името Урдовиза е известно в средновековната морска картография до 16 век като име на приста-нище.Съвременното село Китен е основано през 30-те години на 20 век, но заливът Урдовиза е използван активно векове наред преди това от рибари и мореплаватели,, търсили закрила в спокойните му води.Затова днес дъното му представлява богата съкровищница, в която се крият много от загадките на Урдовиза.

Изследванията на експедиция “Космос-81” разкриха неподозирани страници от миналото.Преди всичко, че Урдовиза наистина е съществувала отдавна, прeди писаната история на човечеството, и ,че навярно иминно през нея траките са поддържали трафика с обсадения Илион по време на Троянската война.Селището съвсем не е било малко, то се е простирало на значително по-голяма площ и е имало такова разположение,че е образувало залив пристанище,практически защитено от всички ветрове.Тази най-стара Урдовиза е съществувала дълго и е била важен мореплавателен и търговски- а вероятно също културен и военно стратегически център,затова свидетелстват наход-ките от първото по-старо пристанище.

{START_COUNTER}